Gépbeszerzési pályázat 2019
  1. Galeotto Marzio: M�ty�s kir�lynak kiv�l�, b�lcs, tr�f�s mond�sair�l �s tetteir�l sz�l� k�nyv [Magyar Elektronikus K�nyvt�r - MEK-06598]

Galeotto Marzio Galeotto Marzio tiszteletére készült emlékérme Életrajzi adatok Született 1427 körül Narni Elhunyt 1497 (70 évesen) Csehország Ismeretes mint csillagász történész költő filozófus orvos Nemzetiség olasz Pályafutása Szakterület történettudomány, csillagászat, orvostudomány Jelentős munkái De homine libri duo De incognitis vulgo A Wikimédia Commons tartalmaz Galeotto Marzio témájú médiaállományokat. Galeotto Marzio ( Narni, 1427 – Csehország, 1497 körül) olasz humanista, Janus Pannonius ferrarai és padovai tanulótársa, legjobb barátja. Élete [ szerkesztés] Kora ifjúságától fogva a klasszikus ókor kulturájának, nyelvének és irodalmának tanulmányozásával foglalkozott. Miután rövid ideig katonáskodott is, 1447 -ben Ferrarába ment, hol a híres Guarino Veronese tanítványa volt. Itt kötött barátságot Janus Pannoniussal, kitől megtanulta a görög nyelvet. Római zarándokútja után 1450 -ben a padovai egyetemen a klasszikusokról tartott előadásokat, s maga is hallgatott orvosi tárgyakat.

Galeotto Marzio: M�ty�s kir�lynak kiv�l�, b�lcs, tr�f�s mond�sair�l �s tetteir�l sz�l� k�nyv [Magyar Elektronikus K�nyvt�r - MEK-06598]

Rekordfej 00419nlm 2200349 rr4500 Rekordazonos�t� 001 6598 Utols� m�velet d�tuma 005 20170419112117, 0 Meghat. jell. �s inf. 008 090109s2009 hu j hun 1 Sz�m�t�g�pes adatf�jlok eredeti azonos�t� sz�ma 036 $a MEK-06598 A le�r�s forr�sa 040 $a MEK $b hun $c MEK Nyelvk�d 041 0 $a hun Szem�lyn�v - f�t�tel 100 10 $a Marzio, $j Galeotto $d 1427-1497 C�m �s szerz. k�zl. 245 10 $a M�ty�s kir�lynak kiv�l�, b�lcs, tr�f�s mond�sair�l �s tetteir�l sz�l� k�nyv $h elektronikus dok. $c Galeotto Marzio $e ford., ut�sz�, jegyz. Kardos Tibor Elektronikus dok. 256 $a Sz�veg $c html: 151 KB $c pdf: 347 KB $c rtf: 192 KB $c word 8. 0: 292 KB $c epub: 412 KB $c prc: 274 KB $c pvu Megjelen�s 260 $a [S. l. ] $b [s. n. ] $c 2009 Sorozat - sorozatc�m mell�kt�telk�nt 440 0 $a Bibliotheca historica �ltal�nos megjegyz�sek 500 $a Az EPUB form�tum a MEK Egyes�let r�sz�re 2010-ben felaj�nlott SZJA 1%-os t�mogat�sb�l k�sz�lt. Eredeti kiad. : 534 $a Eredeti kiad. : [Budapest]: M. Helikon, 1977 ([Gyula]: D�rer Ny. ) Megjegyz�s a techn.

1473–1477-ben Bolognában ismét humanisztikus előadásokat tartott. 1476 és 1478 között írta az utólag Mátyásnak ajánlott De incognitis vulgo című művét. Mivel azt az eretnektant állította fel, mely szerint az, ki a józan ész és a természet törvényei szerint él, részesül az örök üdvösségben, a velencei inkvizíció a Padova közelében levő montagnanai birtokán elfogatta és törvényszéke elé vitette. Vagyonát lefoglalták, feleségét is elzárták, őt magát Velence piacán pellengérre állították és az elégetett könyvében foglalt ördögi tanok nyilvános megtagadására kényszerítették. Ezután hat hónapi börtönre ítélték, kenyéren és vízen tartották. De IV. Sixtus pápa Lorenzo de' Medici és Mátyás király közbenjárására Rómába idézte, hol az eretnekség vádja alól felmentették és birtokaiba is visszahelyezték. 1479-ben ismét Mátyás oldalán találjuk, de csakhamar visszatért Itáliába. 1482-ben Mátyástól Badenben leányai számára jegyajándékot kért és kapott. 1484 és 1487 között, valószínűleg olasz földön megírta De egregie, sapienter et iocose dictis ac factis Matthiae regis (Mátyás király jeles, bölcs és elmés mondásairól és tetteiről) című alkotását.

TÖRTÉNELEM / Magyar történelem kategória termékei tartalom: Hunyadi Mátyás humanista udvarának egyik legjellemzőbb alakja volt Galeotto Marzio, akinek itt teljes terjedelemben közölt munkája a Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről szóló könyv a kor legszínesebb, legelevenebb irodalmi emléke. Galeotto Marzio munkája friss, közvetlen, élményszerű, ott is egyéni színt tud belevinni a fejedelmi arckép megrajzolásában, ahol szemmel láthatóan vándodranekdotákat dolgoz fel. A gyűjtemény számos fejezetének magva azonban egyéni élményen alapul... Galeotto munkáját új tudományos szemlélet és életöröm ragyogja be. A vidám lakoma, a szellemes társalgás, a sziporkázó ötletek, a kellemes beszélgetés e lelkes híve többet tett Mátyás udvarának megörökítésére, mint sok ünnepélyes és terjedelmes mű szerzője együttvéve. Ár: nincs raktáron, előjegyezhető

r�szletekr�l 538 $a M�k�d�si k�vetelm�nyek: web-b�ng�sz� / Acrobat Reader / Word Viewer 2003 / / Mobipocket Reader Megjegyz�s a megjelen�sr�l 597 $a Megjelen�s a MEK-ben: 2009-01-09 Szabad t�rgysz� 653 $a k�z�pkori latin irodalom Szabad t�rgysz� 653 $a olasz irodalom Szabad t�rgysz� 653 $a humanizmus Szabad t�rgysz� 653 $a renesz�nsz Szabad t�rgysz� 653 $a uralkod� Szabad t�rgysz� 653 $a M�ty�s (Magyarorsz�g: kir�ly), I. (1443-1490) Szabad t�rgysz� 653 $a 15. sz. Formai t�rgysz� 655 4 $a anekdota Szem�lyn�v - tov�bbi 700 11 $a Kardos $j Tibor $d 1908-1973 $4 ford., ut�sz�, jegyz. Elektronikus hely �s hozz�f�r�s 856 $u Elektronikus hely �s hozz�f�r�s 856 $u urn:nbn:hu-9500 Rekordkapcsolat! 999 $a Rekordkapcsolat!

  1. Autópálya balesetek németország 2019
  2. Prof dr földes jános dermatology
  3. A kukorica gyermekei online film full
  4. Straus 50l-es Olajken%E9s%FB kompresszor 1500w - Kompresszorok - árak, akciók, vásárlás olcsón - Vatera.hu
  5. Vissza nem térítendő állami támogatás 2019
  6. A szépség és a szörnyeteg gaston

Kazinczy Gábor; Ráth, Pest, 1863 Galeotto Marzio könyve Mátyás király találó, bölcs és tréfás mondásairól és cselekedeteiről; Lampel, Bp., 1901 (Magyar könyvtár) Jellemvonások Mátyás király életéből, 1-2. ; ford. Barna Nándor; Pátria Ny., Bp., 1974 Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről szóló könyv; ford., utószó, jegyz. Kardos Tibor; Magyar Helikon, Bp., 1977 (Bibliotheca historica) Kapcsolódó szócikkek [ szerkesztés] A reneszánsz magyar irodalma Humanizmus Janus Pannonius Mátyás király Jegyzetek [ szerkesztés] Források [ szerkesztés] Világirodalmi lexikon III. (F–Groc). Főszerk. Király István. Budapest: Akadémiai. 1975. 414–415. o. Bokor József (szerk. ). Galeotti, A Pallas nagy lexikona. Arcanum: FolioNET (1893–1897, 1998. ISBN 963 85923 2 X Szakirodalom [ szerkesztés] Ábel Jenő: Adalékok a humanismus történetéhez Magyarországon (Bp., 1880) Ábel Jenő: Galeotto Marzio életrajza. Az Adalékok a humanizmus történetéhez Magyarországon Bp. 1880. 231–296. Online hozzáférés Bruckner Győző: G. M. művei mint művelődéstörténeti kútfő (Bp., 1901) Kardos Tibor: A magyarországi humanizmus kora (Bp., 1955) További információk [ szerkesztés] Ács Pál – Jankovics József – Kőszeghy Péter – Tamás Zsuzsanna: Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I. : Janus Pannonius.

1489-ben egyik munkáját Lorenzo de' Medicinek ajánlotta, egy másikat 1492-ben VIII. Károly francia királynak, kinek udvarán tartózkodott ( De Exellentibus, mely nagyrészt egy másik De promiscua doctrina című minden tudományból egyveleget adó könyvének kivonata és átírása). Leszármazottai [ szerkesztés] Tőle származik a Németországban még a XX. század elején is virágzó Martius-család, melynek tagja volt Karl Martius, botanikus. Művei [ szerkesztés] De homine libri duo (Az emberről) című orvosi – fiziognómiai alkotását Vitéz Jánosnak ajánlotta. Magyarországi élményeit, valamint Mátyás király jeles mondásait De egregie, sapienter et iocose dictis ac factis Mathiae regis (Mátyás király kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről, 1484 – 1487) című művében írta meg. Itáliában írta le élményeit 1485-ben, s ajánlását Corvin Jánosnak címezte. Munkájának jelentős része volt a Mátyás körüli legenda kialakulásában. …"csekély terjedelmű, de nagyon is szavahihető műve" anekdoták sorából áll, s Mátyás nagyszerűségét, erényeit részletezi és dicséri.

October 15, 2020